Registrácia spustená!

Zaregistrujte sa teraz za nulové štartovné do 15. septembra 2016. Jednoducho, prehľadne a rýchlo v novej elektronickej registrácií.
Máte možnosť získať atraktívne finančné ceny do 4. miesta, vecné ceny do 10. miesta a naviac každý účastník Behu Bučiny získa pamätnú medailu.