PREZENTÁCIA:

16. septembra 2023 (sobota) o 8:00 hod., v priestoroch ZŠ, J. Alexyho

Kategórie

A. MUŽI  (od 18 do 39 rokov)

D. ŽENY (od 18 rokov)

G. ŽENY (od 40 rokov)

B. MUŽI (od 40 rokov)

E. DORAST CHLAPCI (od 6 do 17 rokov)

C. MUŽI (nad 50 rokov)

F. DORAST DIEVČATÁ (od 6 do 17 rokov)

Program

08:00 - 09:00 hod.
prezentácia pretekárov

09:00 - 09:10 hod.     
otvorenie a príhovor

09:10 - 09:20 hod.     
informácie pre pretekárov

09:20 - 09:30 hod.   
presun k miestu štartu a zahájenie preteku

09:40 - 11:00 hod.       
spoločný štart 10 000 m a 5000 m
A. MUŽI; B. MUŽI; C. MUŽI; D. ŽENY; G. ŽENY;             
E .DORAST chlapci;  F. DORAST dievčatá;

10:00 - 11:30 hod.     
výdaj občerstvenia

11:30 - 12:30 hod.     
vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

12:30 - 12:40 hod. 
poďakovanie za účasť a ukončenie pretekov

Ocenenie jednotlivých kategórií

A. MUŽI 

1. miesto:         víťazný pohár + vecná cena 
2-7. miesto:    vecná cena

D. ŽENY

1. miesto:        víťazný pohár + vecná cena
2-7. miesto:    vecná cena

G. ŽENY

1. miesto:        víťazný pohár + vecná cena
2-7. miesto:    vecná cena

B. MUŽI

1. miesto:        víťazný pohár + vecná cena
2-7. miesto:    vecná cena

E. DORAST CHLAPCI

1. miesto:        víťazný pohár + vecná cena
2-7. miesto:    vecná cena

C. MUŽI

1. miesto:        víťazný pohár + vecná cena
2-7. miesto:    vecná cena

F. DORAST DIEVČATÁ

1. miesto:        víťazný pohár + vecná cena
2-7. miesto:    vecná cena

Bonusová cena
Cieľom bonusovej ceny je podporiť občanov Slovenskej republiky v budovaní aktívnych športových návykov a tak prispieť k podpore ich zdravia a aktívneho životného štýlu.

A. MUŽI 

1. miesto: 100 € 
2. miesto:   60 €
3. miesto:   40 €

D. ŽENY

miesto:    60 € 
miesto:   40 €
miesto:   20 €
miesto:   10 €

G. ŽENY

miesto:    60 € 
miesto:   40 €
miesto:   20 €

B. MUŽI

1. miesto: 100 € 
2. miesto:   60 €
3. miesto:   40 €

E. DORAST CHLAPCI

1. miesto:    60 € 
2. miesto:   40 €
3. miesto:   20 €

C. MUŽI

1. miesto:    60 € 
2. miesto:   40 €
3. miesto:   20 €

F. DORAST DIEVČATÁ

1. miesto:    60 € 
2. miesto:   40 €
3. miesto:   20 €

Stručný popis trate

Nádherná nenáročná trať, ktorá vedie Sekierskou dolinou okolo záhradkársko - rekreačnej oblasti v príjemnom tichom prevažne lesnom prostredí.  Štartuje sa na križovatke neďaleko ZŠ, J. Alexyho a trať v celej svojej dĺžke pokračuje po asfaltovej ceste popri rekreačnom stredisku, kameňolome a po dosiahnutí 5km smerom naspäť. Trať je rozdelená na kratší a dlhší variant podľa zvolenej kategórie s postupným nárastom výšky 132,2m.

dlzka trate blue

stupanie trate blue

DĹŽKA TRATE
Podľa zvolenej kategórie,
kratšia trať 5 km, dlhšia trať 10 km.

STÚPANIE
Trať s mierným nárastom výšky 132,2m.

prostredie blue

povrch cesty blue

PROSTREDIE
Trať, vedie Sekierskou dolinou v príjemnom, prevažne lesnom prostredí.

POVRCH CESTY
Trať v celej svojej dĺžke pokračuje po asfaltovej ceste

KRATŠIA TRASA PRE KATEGÓRIE C; D; G; E; F;
Dĺžka trasy je 5km a po dosiahnutí 2,5km smerom naspäť.

DLHŠIA TRASA PRE KATEGÓRIE A; B;
Dĺžka trasy je 10km a po dosiahnutí 5km smerom naspäť.