PREZENTÁCIA:

17. septembra 2022 (sobota) o 8:00 hod., v priestoroch ZŠ, J. Alexyho

Kategórie

A. MUŽI  (od 18 do 39 rokov)

D. ŽENY (18 rokov a viac)

B. MUŽI (od 40 do 49 rokov)

E. DORAST CHLAPCI (od 6 do 17 rokov)

C. MUŽI (50 rokov a viac)

F. DORAST DIEVČATÁ (od 6 do 17 rokov)

Program

08:00 - 09:00 hod.
prezentácia pretekárov

09:00 - 09:10 hod.     
otvorenie a príhovor

09:10 - 09:20 hod.     
informácie pre pretekárov

09:20 - 09:30 hod.   

presun k miestu štartu a zahájenie preteku  

09:40 - 11:30 hod.       

Spoločný štart 10 000 m a 5000 m 

A. MUŽI; B. MUŽI; C. MUŽI; D. ŽENY;E. DORAST chlapci; F. DORAST dievčatá; 

11:30 - 12:30 hod.     

vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

12:30 - 12:40 hod. 

poďakovanie za účasť a ukončenie pretekov

 

Pre všetkých pretekárov je zabezpečené občerstvenie. Výdaj občerstvenia prebieha od 10:00 do 12:00 hod.

Ocenenie jednotlivých kategórií

A. MUŽI - HLAVNÝ PRETEK

1. miesto:         vecná cena + víťazný pohár
2-10. miesto:    vecná cena

D. ŽENY

1. miesto:         vecná cena + víťazný pohár
2-10. miesto:    vecná cena

B. MUŽI

1. miesto:         vecná cena + víťazný pohár
2-10. miesto:    vecná cena

E. DORAST CHLAPCI

1. miesto:         vecná cena + víťazný pohár
2-10. miesto:    vecná cena

C. MUŽI

1. miesto:         vecná cena + víťazný pohár
2-10. miesto:    vecná cena

F. DORAST DIEVČATÁ

1. miesto:         vecná cena + víťazný pohár
2-10. miesto:    vecná cena

Bonusová cena
Cieľom bonusovej ceny je podporiť občanov Slovenskej republiky v budovaní aktívnych športových návykov a tak prispieť k podpore ich zdravia a aktívneho životného štýlu.

A. MUŽI - HLAVNÝ PRETEK

1. miesto: 100 € 
2. miesto:   60 €
3. miesto:   40 €
4. miesto:   20 €

D. ŽENY

miesto:    60 € 
miesto:   40 €
miesto:   20 €
miesto:   10 €

B. MUŽI

1. miesto: 100 € 
2. miesto:   60 €
3. miesto:   40 €
4. miesto:   20 €

E. DORAST CHLAPCI

1. miesto:    60 € 
2. miesto:   40 €
3. miesto:   20 €
4. miesto:   10 €

C. MUŽI

1. miesto:    60 € 
2. miesto:   40 €
3. miesto:   20 €
4. miesto:   10 €

F. DORAST DIEVČATÁ

1. miesto:    60 € 
2. miesto:   40 €
3. miesto:   20 €
4. miesto:   10 €

Stručný popis trate

Nádherná nenáročná trať, ktorá vedie Sekierskou dolinou okolo záhradkársko - rekreačnej oblasti v príjemnom tichom prevažne lesnom prostredí.  Štartuje sa na križovatke neďaleko ZŠ, J. Alexyho a trať v celej svojej dĺžke pokračuje po asfaltovej ceste popri rekreačnom stredisku, kameňolome a po dosiahnutí 5km smerom naspäť. Trať je rozdelená na kratší a dlhší variant podľa zvolenej kategórie s postupným nárastom výšky 132,2m.

dlzka trate blue

stupanie trate blue

DĹŽKA TRATE
Podľa zvolenej kategórie,
kratšia trať 5 km, dlhšia trať 10 km.

STÚPANIE
Trať s mierným nárastom výšky 132,2m.

prostredie blue

povrch cesty blue

PROSTREDIE
Trať, vedie Sekierskou dolinou v príjemnom, prevažne lesnom prostredí.

POVRCH CESTY
Trať v celej svojej dĺžke pokračuje po asfaltovej ceste

KRATŠIA TRASA PRE KATEGÓRIE C; D; E; F;
Dĺžka trasy je 5km a po dosiahnutí 2,5km smerom naspäť.

DLHŠIA TRASA PRE KATEGÓRIE A; B;
Dĺžka trasy je 10km a po dosiahnutí 5km smerom naspäť.