Rok 2019 prináša už 67. ročník Behu Bučiny

Na stránke prebehla aktualizácia informácií a v snahe viac podporiť budovanie aktívnych športových návykov na Slovensku sme  pristúpili k zmenám v oceneniach jednotlivých kategórií. Všetky podmienky, pravidlá a informácie nájdete na webovej stránke v jednotlivých sekciách: štatút pretekov, ochrana osobných údajom a taktiež v časti základné informácie o preteku. Registrácia do 11. septembra 2019 prostredníctvom registračného formulára je bezplatná a aj v tomto ročníku získa každý účastník preteku pamätnú medailu. Tešíme sa na Vašu účasť!