KRONO RUN – Beh Bučiny 69. ročník

Milí športovci na stránke sú aktualizované informácie týkajúce sa programu, cien a trate 69. ročníka KRONO RUN – Behu Bučiny. NOVINKOU tohto ročníka je rozšírenie počtu kategórií o kategóriu pre ženy nad 40. rokov.  Aj v tomto ročníku máte možnosť získať atraktívne finančné ceny do 3. miesta, vecné ceny do 7. miesta a naviac každý účastník KRONO RUN – Behu Bučiny získa po absolvovaní preteku zaujímavý prezent a občerstvenie. Všetky podmienky, pravidlá a informácie nájdete na webovej stránke. www.behbuciny.sk.  Online registrácia je možná do 14. septembra 2023 prostredníctvom registračného formulára na stránke www.misosport.sk. Tešíme sa na Vašu účasť!